Bestyrelsen

Bestyrelsesformand Gitte Borch Andersen, PerfectShine.DK, talentspejderne.kerteminde@gmail.com, tlf. 31165713
Næstformand Lars-Bo Jensen, Salling Group.
Kasserer Rikke Topp Hannibal, UU-vejledningen Kerteminde.
Medlem Palle Hansborg-Sørensen.
Medlem Mette Kolde, Kold Partners.
Suppleant Linda Sundstrup, Persolit A/S.
Suppleant Grethe Bjørn.
Revisor Karsten Gellert.
Sekretariat konsulent Maibritt Henning Bajric, Landsforeningen Talentspejderne, maibritt@talentspejderne.org, tlf. 61555010